Practica i aprèn

Passa paraula amb termes relacionats amb un tema de ciències de la naturalesa, per a un o dos jugadors.

Fes clic en el dibuix de l'esquerra o bé a sobre del text per iniciar l'activitat.

 

1. Passa paraula un jugador (La matèria).

 

2. Passa paraula un jugador (Els canvis d'estat).

 

3. Passa paraula dos jugadors (La matèria i els canvis d'estat).