Practica i aprèn

Exercicis d'iniciació a l'àlgebra. Traducció d'enunciats al llenguatge algèbric i resolució d'equacions senzilles.

Fes clic en el dibuix de l'esquerra o bé a sobre del text per iniciar l'activitat.

 
Activitats àlgebra

1. Activitats d'àlgebra.

 
Equacions
2. Resolució d'equacions senzilles.
 
Equacions amb parentesis
3. Resolució d'equacions amb parèntesis.