Practica i aprèn

Encreuats matemàtics de càlcul numèric i d'escriptura de nombres.

Fes clic en el dibuix de l'esquerra o bé a sobre del text per iniciar l'activitat.

 
Encreuats numèrics

1. Encreuats matemàtics.