Practica i aprèn
 

 

Tot seguit, una sèrie d'activitats per repassar la suma, la resta, la multiplicació, la divisió amb nombres enters i el càlcul amb operacions combinades. Inclou també una activitat de problemes aritmètics.

Fes clic en el dibuix o a sobre del text per practicar-ne la que desitgis.

Sumes naturals fins 10
Sumes amb nombres naturals fins a 10
Sumes naturals fins 100
Sumes amb nombres naturals fins a 100
Restes naturals fins 10
Restes amb nombres naturals fins 10
Restes naturals fins 30
Restes amb nombres naturals fins 30
Producte naturals fins 10
Productes amb nombres naturals fins a 10
Problemes aritmetics
Problemes aritmètics I (operacions bàsiques)
Problemes aritmètics II
Problemes aritmètics II (% i proporcions)
Completar productes
Productes endavant i enrere
Completar divisions
Completar divisions
Divisió naturals 100
Divisions amb nombres naturals fins a 100
Operacions combinades naturals
Operacions combinades amb nombres naturals
Producte i divisió potencies 10
Producte i divisió amb potencies de 10