Practica i aprèn
 

 

Tot seguit, una sèrie d'activitats per repassar la suma, la resta, la multiplicació, la divisió amb nombres enters i el càlcul amb operacions combinades. Inclou també una activitat de problemes aritmètics.

Fes clic en el dibuix o a sobre del text per practicar-ne la que desitgis.

sumes enters
Sumes amb nombres enters
restes enters
Restes amb nombres enters
productes enters
Productes amb nombres enters
divisions enters
Divisions amb nombres enters
producte potencies 10
Producte d'un decimal per una potència de 10
Problemes aritmetics
Problemes aritmètics I (operacions bàsiques)
Problemes aritmètics II
Problemes aritmètics II (% i proporcions)
Completar productes
Productes endavant i enrere
Completar divisions
Completar divisions
Divisió potencies 10
Divisió d'un decimal per una potència de 10
Producte i divisió amb potencies de 10
Operacions combinades amb nombres enters
Operacions combinades amb enters
Producte i divisió potencies 10