Practica i aprèn. Web de matemàtiquesWeb per practicar i assimilar continguts i procediments de matemàtiques.

Les activitats són interactives i la majoria generades a l'atzar.
El nivell d'aplicació és de cicle superior de primària i primer cicle de l'ESO.

Escull a sota l'activitat a realitzar.


 Càlcul numèric

 

Producte d'un número decimal per una potència de 10.

 

Divisió d'un número decimal per una potència de 10.

 

Sumes i restes amb nombres enters.

 

Productes i divisions amb nombres enters.

   

 Problemes aritmètics 

 

Problemes senzills I (Una operació).

 

Problemes senzills II (Dues o més operacions).

 

Problemes senzills III (Fracció d'un número).

 

Problemes senzills IV (Percentatges).

 

Problemes senzills V (Proporcionalitat).

   

 Canvi d'unitats 

 

Canvi d'unitats de longitud.

 

Canvi d'unitats d'àrea.

 

Canvi d'unitats de volum.

 

Canvi d'unitats de massa.

 

Canvi d'unitats de capacitat.

   

 Àlgebra 

 

Traducció al llenguatge algebraic.

 

Resolució equacions senzilles.

 

Resolució equacions senzilles pas a pas.

 

Resolució equacions amb parèntesis.